Auteursarchief: Gert Kruiswijk

aan het werk bij het SchilderLab

zelfportretten

Het zelfportret is een behoorlijke uitdaging voor schilders. Velen beginnen er gewoon niet aan. Voor mij was het echte startsignaal een lesblok ´gezichtsuitdrukkingen´bij het SchilderLab https://hetschilderlab.nl in Harmelen. In de eerste plaats om het niveau van de portretten die ik maak van anderen te verbeteren (dat kan altijd denk ik). Al gauw bleek dat het doorgronden van en in beeld brengen van verschillende gezichtsuitdrukkingen vraagt om een reeks zelfportretten. Dat werd nog een hele operatie.

Goede portretfoto’s (laten) maken, tekeningen op ware grootte (zoals op het doek) maken, dan deze met houtskool ‘afdrukken’ (net als bij carbonpapier) op het doek. Dan een opzet maken met alleen witte en zwarte verf. Vervolgens eindeloos veel laagjes, vooral voor de huid. Uiteraard ook nog aandacht voor de achtergrond, de combinatie van de drie schilderijen, de sfeer bij elke uitdrukking, de details in de kleding, zoals de knopen,

Kortom: een mooi project waarmee ik heel wat avonden bezig ben geweest over een periode van ruim een half jaar. De nog niet gesigneerde schilderijen heb ik publiekelijk getoond tijdens de Kunstroute Ronde Venen 2019. De reacties waren zonder uitzondering positief.

Kunstroute De Ronde Venen

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 is de Atelierroute KunstRondeVenen 2019. De route loopt door alle 8 kernen van De Ronde Venen met beeldende kunst maar ook muziek- en dansoptredens. https://www.kunstrondevenen.nl/kunstenaars/?atelierroute%20KRV2019

Zelf ben ik met diverse schilderijen te vinden in de Broedplaats in Vinkeveen (in de voormalige kelders van Mariaoord bij de bibliotheek).

Liverdun

IMG_5121IMG_5129

De Rue de derrière Saint Martin springt er uit bij onze ronde door het historische centrum van Liverdun.

Ik teken en bereken het perspectief. Dat is best een uitdaging bij dit straatje dat flink stijgt richting het chateau Corbin. Vervolgens schilder ik enkele uren per dag in de straat. Daar ben ik welkom, gehoord en gezien de positieve reacties, zoals veel omhoog gestoken duimen en een zak met heerlijke koekjes: Madeleines uit Liverdun. Bedankt daarvoor !

La Rue de derriere Saint Martin se distingue à notre tour à travers le centre historique de Liverdun.

J’ai dessiner et calculer le point de vue. C’est tout un défi à cette rue qui a grimpé vers le château Corbin. Puis j’ai peint plusieurs heures par jour dans la rue. Je suis bienvenue, entendu et vu les commentaires positifs, comme les nombreux conditionnés pouces et un sac de biscuits délicieux : Madeleines de Liverdun. Merci pour ça !

IMG_5122

‘Het huis van Josephine’ wordt het gesprek van de dag. Net als de vraag wie de dames zijn op het schilderij. Ik ken hun namen niet maar ze wonen in Liverdun 🙂
‘La maison de Josephine’ est la fable de la journée. À l’instar de la question de qui les dames sont sur la toile. Je connais leurs noms, mais ils vivent à Liverdun 🙂

IMG_5132

Op de camping Les Boucles de la Moselle is het schilderij ‘in wording’ ook onderwerp van gesprek. Dat leidt tot overhandiging van het schilderij aan de nieuwe eigenaren. Zij zullen het met trots tonen aan alle bezoekers inclusief de bewoners van Liverdun.
Sur le camping Les Boucles de la Moselle est la peinture « en devenir » aussi le sujet de conversation. Cela amène à remettre de la peinture pour les nouveaux propriétaires. Ils seront fiers de montrer à tous les visiteurs, y compris les résidents de Liverdun.

Ik streef naar een passende serie schilderijen. Ook over Liverdun. Naast het schilderij over chateau de la Flie (2015) en het hierboven beschreven schilderij komt in ieder geval een schilderij met de treinbrug. Wordt vervolgd.
Je m’efforce de faire une série de tableaux. Également sur Liverdun. En plus de la peinture, chateau de la Flie (2015) et le ci-dessus décrite, la peinture est en tout cas une peinture du pont de chemin de fer et à suivre. Suite.

SKCX3145