Categoriearchief: Frankrijk / La France

Liverdun

IMG_5121IMG_5129

De Rue de derrière Saint Martin springt er uit bij onze ronde door het historische centrum van Liverdun.

Ik teken en bereken het perspectief. Dat is best een uitdaging bij dit straatje dat flink stijgt richting het chateau Corbin. Vervolgens schilder ik enkele uren per dag in de straat. Daar ben ik welkom, gehoord en gezien de positieve reacties, zoals veel omhoog gestoken duimen en een zak met heerlijke koekjes: Madeleines uit Liverdun. Bedankt daarvoor !

La Rue de derriere Saint Martin se distingue à notre tour à travers le centre historique de Liverdun.

J’ai dessiner et calculer le point de vue. C’est tout un défi à cette rue qui a grimpé vers le château Corbin. Puis j’ai peint plusieurs heures par jour dans la rue. Je suis bienvenue, entendu et vu les commentaires positifs, comme les nombreux conditionnés pouces et un sac de biscuits délicieux : Madeleines de Liverdun. Merci pour ça !

IMG_5122

‘Het huis van Josephine’ wordt het gesprek van de dag. Net als de vraag wie de dames zijn op het schilderij. Ik ken hun namen niet maar ze wonen in Liverdun 🙂
‘La maison de Josephine’ est la fable de la journée. À l’instar de la question de qui les dames sont sur la toile. Je connais leurs noms, mais ils vivent à Liverdun 🙂

IMG_5132

Op de camping Les Boucles de la Moselle is het schilderij ‘in wording’ ook onderwerp van gesprek. Dat leidt tot overhandiging van het schilderij aan de nieuwe eigenaren. Zij zullen het met trots tonen aan alle bezoekers inclusief de bewoners van Liverdun.
Sur le camping Les Boucles de la Moselle est la peinture « en devenir » aussi le sujet de conversation. Cela amène à remettre de la peinture pour les nouveaux propriétaires. Ils seront fiers de montrer à tous les visiteurs, y compris les résidents de Liverdun.

Ik streef naar een passende serie schilderijen. Ook over Liverdun. Naast het schilderij over chateau de la Flie (2015) en het hierboven beschreven schilderij komt in ieder geval een schilderij met de treinbrug. Wordt vervolgd.
Je m’efforce de faire une série de tableaux. Également sur Liverdun. En plus de la peinture, chateau de la Flie (2015) et le ci-dessus décrite, la peinture est en tout cas une peinture du pont de chemin de fer et à suivre. Suite.

SKCX3145

Een tijger in de bloem ? Un tigre dans la fleur ?

Een tijger in de bloem / 40.50 cm / olieverf / 2015 / Gert Kruiswijk

Deze vliegende tijger trof ik aan de Westkust van Frankrijk aan op een bloem. Een intrigerend gezicht dat voldoende inspiratie bood voor een impressionistisch olieverfschilderij.

Ces Tigres volants, j’ai trouvé sur la côte ouest de la France à une fleur. Une fascinante face à cette inspiration suffisante pour une huile sur toile impressionniste.

Un tigre dans la fleur / 40.50 cm / peinture à l’huile / 2015 / Gert Kruiswijk

La douce France – les artistes-peintres sont de retour….

Liverdun – 2015 – 40.50 – peinture à l’huile – Gert Kruiswijk

Bronnen voor Inspiratie genoeg tijdens onze zomervakantie in 2015. Vanaf de camping in Liverdun was er niet alleen een prachtig zicht op het historische stadje, maar ook een indrukwekkend zicht op ‘chateau de la Flie’ aan de andere kant van de Moezel.

Behalve tot prachtige wandelingen en fietstochten leidde e.e.a. tot schilderen in de schaduw van de bomen, met prettige belangstelling vanuit Liverdun. Daarbij was ook de ‘blogger van Liverdun’ die niet alleen de historie beschrijft, maar ook de hedendaagse gang van zaken. Dat leidde tot de volgende publicatie (met hieronder mijn vertaling) op http://liverdun.skyrock.com/2.html gedateerd 9 juni 2015 (wellicht even scrollen dus naar de tekst met foto’s of een volgende bladzijde aantikken; tekst en foto’s schuiven in de praktijk door naar volgende bladzijden) of gebruik de zoekfunctie bovenin en zoek ‘Gert’.

Ook naamloos is het een eer om gekoppeld te worden aan beroemde schilders 🙂

Het heeft even geduurd, maar het betreffende werk is af !

Sources d’inspiration assez pendant nos vacances d’été en 2015. Du camping à Liverdun, il y avait non seulement une vue magnifique sur la ville historique de, mais aussi une vue impressionnante du « château de la Flie » de l’autre côté de la Moselle.

En outre de randonnée et de vélo led e.e.a. à la peinture à l’ombre des arbres, avec des intérêts agréable à Liverdun. C’était également le « blogueur de Liverdun » qui décrit non seulement l’histoire, mais aussi de la situation contemporaine. Qui a mené à la suite de la publication (avec ma traduction ci-dessous) sur http://liverdun.skyrock.com/2.html daté du 9 juin 2015 (voire de défilement afin que le texte avec des images sur l’écran ou prochaine page ; texte et photos glissent dans la pratique aux pages suivantes).

Aussi n est-ce un honneur d’être les peintres célèbres 🙂

Il a fallu un certain temps, mais le travail est désactivé !

“Liverdun: les artistes – peintres sont de retour…..

Comme a  la belle époque, les peintres continuent a fixer sur leur toile les aspects pittoresques de notre ville. Juin 2015 un peintre a plante son chevalet devant le chateau de la Flie comme le faisait jadis les Thorelle, Charbonnier, Vautrin, Thiriot, Meixmoron, Dieudonne, Quintard, Fagonde, Renaudin qui plante leur toile devant l’antique forteresse episcopale.

Annees 1900: le peintre Renaudin peint les vannes du moulin. Le tableau: propriete d’un particuler.”

Annees 2015: le peintre Gert Kruiswijk peint le château de la Flie. Le tableu est pour la vente. Utiliser le formulaire de contact sur le site du peintre : www.gertkruiswijk.nl pour une consultation sans engagement.

“Liverdun:  de kunstschilders zijn terug ……..

Net als in ‘la Belle Epoque’ (het ‘mooie’ tijdperk 1900 – 1914 in Frankrijk), blijven schilders de pittoreske delen van onze stad op hun doek vastleggen. Ook in Juni 2015 plant een schilder zijn schildersezel bij het ‘kasteel van de Flie’ net als ooit de schilders Thorelle, Charbonnier, Vautrin, Taylor, Meixmoron, Dieudonné, Quintard, Fagonde en Renaudin hun doek neerzetten met het gezicht naar het oude bisschoppelijke Fort in Liverdun.

In 1900: de schilder Renaudin schildert de kleppenmolen. Het doek is in particulier bezit.”

In 2015 schildert Gert het ‘chateau de la Flie’ in Liverdun. Het schilderij is nog te koop. Belangstelling ? Gebruik het contactformulier op deze website voor vrijblijvend overleg.

3252745340_1_3_qFuCypm83252745340_1_5_XsgksqQQLiverdun 2015 Gert Kruiswijk

Contemplation en Normandie

Contemplation en Normandie – peinture à l’huile – 40.50 – 2014 – Gert Kruiswijk

De landelijke sfeer in Normandië, met een stukje kaas bij een glas wijn, heb ik hier in olieverf gevangen. Vragen hoef je niet te stellen, hooguit: hoe gaat het ?

L’ambiance champêtre en Normandie, avec un morceau de fromage avec un verre de vin, j’ai attrapé ici en peinture à l’huile. Vous n’avez pas à, au plus de questions : tout va bien ?

Pour les coeurs de Neufchatel en bray

Pour les coeurs de Neufchatel en bray – peinture à l’huile – 40.50 – 2013 – Gert Kruiswijk

Een koe in een appelboomgaard met bloesem. Dat is de basis voor de heerlijke kaasjes in de vorm van een hartje. Deze witte hartjes zijn wereldberoemd rond Neufchatel-en-bray.

gebaseerd op eigen foto

Une vache dans un verger de pommes à la fleur. C’est la base pour le fromage délicieux sous la forme d’un cœur. Ce cœur blanc sont mondialement connus autour de Neufchatel-en-bray.

basé sur une image propre